Rødmyrsvingen 88, 3735 Skien
Ring oss: 35 50 35 60

Historien om Bergsli

Det begynte for over 50 år siden....

Historien om Bergsli

Brødrene Bergsli deler matpakke og diskuterer fremtidsmuligheter.

Med hybel som kontor og sykkel som fremkomstmiddel startet tre brødre sin beskjedne virksomhet.

Det hele startet i 1953. Brødrene Leif, Finn og Odd Bergsli så et klart behov for en effektivisering av den industrielle produksjonen her i landet. De slo sine ressurser og kunnskaper sammen, trakk med seg viten og idéer og fylt med et stort pågangsmot slo de seg sammen i et eget firma. Det ble raskt knyttet kontakter med maskinprodusenter i Europa og utstyret ble lansert på hjemmebane - dermed var grunnlaget lagt.

Iblant så brødrene muligheter andre ikke hadde sett. På Hannovermessen i begynnelsen av 60-årene lanserte de den selvkonstruert stensag som ble en ettertraktet vare som på mange måter ble et gjennombrudd for den videre vekst. Firma Bergsli er i dag en landskjent maskinleverandør blant de aller største. Videre var man så heldige og dyktige at man fikk agenturet på verdens største produsent av trebearbeidende maskiner, den italienske produsenten SCM.


Bergsli pr. i dag

Firmaet Bergsli A.S er fremdeles på offensiven i den stadig pågående industrielle utvikling.

Hybelvirksomheten er avløst av hektisk aktivitet på ca. 4000 kvadratmeter gulv i eget industribygg på Kjørbekk - i hjembyen Skien. I dag teller virksomheten ca. 60 ansatte, fordelt på fire seperate firmaer som representerer det beste på sine områder.

Verktøymaskiner, treindustrimaskiner, løft og håndtering. Fra en omsetning på 13 millioner i 1973, har kurven steget sakte men sikkert opp mot ca. 225 millioner (1997).

Fornøyde kunder regner oss som en pålitelig samarbeidspartner nå, men også i fremtiden.

Når vi blir kontaktet for gjenkjøp vet vi at vi har lykkes!